שמיטה לענין
ניקוד <% score %>
פירות7/7
0000:00
1
1
נושא: איכות הסביבה